Norge Rundt og Tore På Sporet

Når man setter seg ned og tenker på kjente norske TV-serier, så er det for min del to serier som dukker opp i hukommelsen – nærmest nesten uten at jeg trenger å tenke meg om. Både Norge Rundt og Tore På Sporet, er programmer som vi nordmenn nærmest har gjort til en tradisjon som vi må få med oss. Førstnevnte program har en langt lengre fartstid enn sistnevnte, men de har begge to vært svært så populære – og Norge Rundt lever som kjent i beste velgående den dag i dag.

Startet allerede i 1976

Jeg husker Norge Rundt godt fra min barndom, og det var ikke mange fredagskveldene at man ikke fikk med seg NRK sin mest vellykkede programserie. Det at det faktisk er godt over 40 år siden første program ble sendt, sier jo ikke så rent lite.

Norge Rundt er kategorisert innen underholdningssjangeren, og det er sendt opp mot 2000 episoder av serien siden oppstarten på midten av 1970-tallet. Høsten 2000 prøvde NRK å flytte Norge Rundt fra fredag kveld til søndag, men i januar 2001 var programmet igjen å finne på skjermen på fredager igjen. Årsaken til dette var rett og slett at folket krevde å få det tilbake som en viktig del av fredagsunderholdningen igjen.

Selv om Norge Rundt har sin hovedbase i Bergen, er det alle NRK sine distriktskontorer som produserer innslagene i programmene. I løpet av årene har det vært cirka 200 programledere som har ledet de mange sendingene, som naturlig nok har fått tilnavnet «Distriktenes magasin».

Tore pa sporet

Det er ikke mange kommuner i landet vårt, som ikke har fått besøk av NRK sitt produksjonsteam i jakten på de store og små historiene. Tilsammen er det blitt laget godt over 10 000 reportasjer, og det er spesielt forskjellige hobbyer og historier om dyr – som oftest dekker det som sendes i programserien. Mye av årsaken til at det har vært så mange programledere involvert, er at denne jobben rulleres det på hver tredje måned.

Tore på sporet

Dette er enda et eksempel på en programserie som NRK har hatt suksess med, men nok ikke i like stor grad som Norge Rundt. Men det at programleder Tore Strømøy har hatt ti sesonger fra 1996 til 2018, har gitt gode seertall for all del. I hovedsak går programmene ut på at det er slektninger som søker sine røtter, det være seg i Norge eller i andre deler av verden – som Tore Strømøy hjelper dem med. Han står for opplegg med reiser, gjenforeninger og ikke minst et tidkrevende arbeid med å spore opp de som er aktuelle.

Det var i oppstarten av programserien en del diskusjon rundt etikk og moral med et slikt program, men seertallene viste at dette var noe vi ville ha – og det er nok mange som har felt mang en tåre når de forskjellige sakene har blitt løst. Det kan også sees på som et reiseprogram, der vi havner rundt hele verden i jakten på foreldre, besteforeldre eller andre slektninger.