Image 1 Image 2

Serie på en uvant men kjent måte

Er vi mennesker så ensporet at alt må foregå på samme måte dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og år etter år. For om vi tenker oss litt godt om så er det veldig mye som skjer i serier.

Flere TV serier

Det lages lister over topp serier og det lages lister over bunn serier om man kan kalle det for det.

Serier på TV

Tegneserier, serier med bøker, serier med blader og serier med telefoner og mye mer.